Takk til DigiFix!

Takk for support gjennom flere år! Har spart meg for mye frustrasjon. Siste utfordring – ny telefon. Takk for teknisk hjelp og en effektiv opplæringsøkt med Kim!

Marit Mathiesen