Levering av ny pc og skjerm

Vi er så langt veldig fornøyd med vårt nye utstyr. Det er hurtig og skjermen er klar og tydelig.
Det ble installert av Kim Andre og han er rolig og tålmodig og vennlig mot oss litt eldre!
Nå håper vi at fortsettelsen er like bra!
Vennlig hilsen
Hedvig og Kjell

Hedvig Westberg/Kjell Pettersen