Hjelp til mailsystemet

Etter at getmail ble flyttet til wemail ble utgående mail sperret.
Wemail har en elendig support tjeneste. Ikke mulig å få til en hurtig dialog for å løse problemet.
Jeg ringte DigiFix og de var meget hjelpsomme og problemet ble løst.

Thorbjørn Meringdal