Hjelp og kjempeservice

Idag ringte jeg Digifix for å få hjelp med pc, da jeg ikke fikk til å skrive ut et stort dokument. Jeg ble møtt med velvilje, forståelse og dyktighet. Mannen som hjalp meg het Øystein og han er et skoleeksempel på service og dyktighet – og nå er pc’ helt i orden. Tusen takk!

Mette Nordberg