Godt fornøyd med dere!

God leverandør av datatjenester til små og mellomstore bedrifter med beskjeden egenkompetanse.
Fleksible ved problemløsninger i hverdagen. Gir nødvendig sikkerhet ved oppdatering og it sikkerhet.

Thomas Wilhelmsen - Phidias AS