Godt fornøyd med dere!

Godt fornøyd med dere!

God leverandør av datatjenester til små og mellomstore bedrifter med beskjeden egenkompetanse.
Fleksible ved problemløsninger i hverdagen. Gir nødvendig sikkerhet ved oppdatering og it sikkerhet.

7. juni 2019
Thomas Wilhelmsen - Phidias AS