Ekstra bra

Ekstra bra

Jeg hatt kontakt me fler support firmaer,
Jeg betrakter digi fix som å være
alt for kunden.

8. september 2011
Ole B.