Digital reiseforsikring

På samme måte som det uansvarlig å reise ut av landet uten reiseforsikring er det uansvarlig ikke å ha en avtale med Digifix. For en gammel mann med utpreget datafrykt og svært begrenset kunnskap om området var det en åpenbaring å få kontakt med dere for snart 10 år siden. Jeg måtte ha ny PC og innholdet i den gamle ville jeg gjerne ha inn i en ny maskin. Etter å ha oppsøkt noen «såkalte eksperter» var det en kamerat som anbefalte meg å ta kontakt med Digifix. Da løste alt seg og siden har jeg vært en trofast medlem av menigheten. Når et problem dukker opp er det bare å ringe; en av dere tar over kontrollen og jeg kan gjøre andre ting som jeg forstår meg på; skrelle poteter, klippe gresset etc. Når problemet er løst ringer dere og så er jeg igang igjen. Men det beste av alt; jeg blir møtt av blide, positive og entusiastiske medarbeidere som har en genuin interesse av å løse problemet mitt.
Med takknemlig hilsen,
Kristian Lindal
PS! Denne referansen er ikke skrevet av markedsavdelingen i Digifix.

Kristian Lindal