Datavirus

Med låst PC grunnet datavirus av typen «du må betale for å få åpnet» gikk jeg til DigiFix for hjelp. De tro til med en gang og PC levert på torsdag ble overlevert meg på tirsdagen med mesteparten av innholdet «reddet». PC`n var renset for grums. og igjen klar for bruk. Jeg fikk fantastisk hjelp i forbindelse med ny oppstart. Jeg er ikke spesielt god på data, så hjelpen var kjærkommen (les: helt nødvendig).
Nå er jeg igang igjen og skal ALDRI åpne mailer fra «ukjente».

Trond Bjercke