Office 365 Support

Office 365 Support

Gjelder for DigiFix’ kunder med support avtale på disse produktene: Exchange Online, Microsoft Office 365, 

For kunder med 24/7 support kan de spør om alt direkte knyttet til det tekniske hos Microsoft 365. Generell IT-support er ikke inkludert.

Sluttbruker kan bruke tre metoder for support.

CHAT

Gå til chat og fyll inn
Office 365 Reseller = DigiFix AS

Åpne chat

TELEFON

Ring til telefon:
+47 22897 050
(Oslo)

E-post

Trykk for å sende e-post: microsoftsupport@techdata.no