Service- avtale/ opprensking av pc.

Service- avtale/ opprensking av pc.

Veldig bra service og informasjon.
Lærte mye også.
Ikke så «skummelt » å ringe likevel!!
Takk til Børge!! Ikke redd for å ringe igjen:)

11. juli 2016
Anne Berit Lerberg