Hjelp til å reinstallere Virtual Box

Hilde var utrolig flink, hun klarte noe jeg trodde var gått tapt av programvare!!

Vibeke Lohne