Virusfjerning

Har du vært så uheldig å bli rammet av et virusangrep, eller har mistanke om dette, er det viktig at du skrur av din PC/Mac og oppsøker oss med en gang. Virus kan ikke operere eller spre seg mens maskinen er skrudd av, og for å begrense skadeomfanget er det viktig å få renset opp med en eneste gang! Vi anbefaler at du tar med alle dine PCer til oss, siden virus ofte spres lettere mellom maskiner på samme nettverk.  

Mange av våre kunder kommer inn til oss første gangen pga. virusangrep av ulik alvorlighetsgrad og omfang. De mest alvorlige virusene tar gissel i dine personlige filer og forlanger løsepenger for å låse opp og gi deg tilbake filene. Vi har erfaring med prosessene som er knyttet til slike angrep, som dessverre kan bli ganske kostbare, spesielt om man venter for lenge med å ta tak i det.  

Virusfjerning er en omfattende prosess, men dessverre ser vi konkurrenter som påstår at de kan fikse det på en times arbeid. Det er ikke mulig, og man kan ikke stole på at arbeidet er utført på en grundig og tilfredsstillende måte. Vi bruker alle de beste antivirusprogrammene og verktøyene på markedet for å ta en grundig rens så vi er helt sikre på at vi har fått fjernet alt av trusler fra din PC eller Mac. Mange tror dessverre fortsatt at man ikke kan få virusangrep på Mac, men dette ser vi flere og flere eksempler på i det daglige arbeidet vårt. Mange har dessverre ikke gode nok antivirusprogrammer, og stoler på at de ikke har virus hvis disse programmene sier at alt er OK. Vi ser at det er flere og flere programmer som faller igjennom de uavhengige testene, og alt for mange har virus på maskinen, selv om antivirusprogrammene sier at alt er fint. Når maskinen er renset ferdig og friskmeldt fra oss hjelper vi deg gjerne med å bytte passordene dine slik at om de som har infisert deg ikke lenger får tilgang til noen av dine data. Vi anbefaler også å sette opp en bedre sikkerhet enn det som du har hatt fra før av slik at ikke noe slikt hender igjen i fremtiden. Les mer på siden vår om sikkerhet for å se hvordan du kan beskytte deg på den beste måten fremover. Her kan du også lese mer om hvordan man bør ta forhåndsregler på nett.