MIDLERTIDIG INNHOLD DigiFix

DigiFix Business

En totalpakke for full outsourcing av IT

DigiFix tilbyr…….. ……. ……… …………. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. ……… ……. ……… ….. …….. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. ……… ……. ……… . .. .. …….. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. ……… ……. ……… ……. …… …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. ……… ……. ……… …………. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …. .. .. .. ……. ……. ……… …………. …… …… . . . . … … ……… .. …. ……….. …. ….. . …….. ……… ……. ……… …………. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. …… … .. … .. …. ….. …………. …… .
….. . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. ……… ……. ……… ………. … …… …… . . . . … … ……….. …. ……… .. …. ….. . …….. ……… ……. .. ……. …………. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. ……… ……. ……… …. . .. …… …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . … ….. ……… ……. ……… …………. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. ……… ……. ……… …………. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. .. … . … ….. … …… …. … ……… …………. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. ……… ……. ……… …. .. ……. …… …… . . . . … … ……….. …. ……….. …. ….. . …….. .

DigiFix Business StandardDigiFix Business Premium
  Administrasjon av skyløsningen fra Microsoft Office 365 Administrasjon av skyløsningen fra Microsoft Office 365
Brukerstøtte på tlf. og e-post mandag til fredag kl. 9-17  Brukerstøtte på tlf. og e-post mandag til fredag kl. 9-17
To årlige gjennomganger av utstyr og oppsett Fire årlige gjennomganger av utstyr og oppsett
To årlige rådgivningsmøter for planlegging og utvikling av digitaliseringen To årlige rådgivningsmøter for planlegging og utvikling av digitaliseringen
Alltid tilgjengelig kundeportal med en solid kunnskapsbase Alltid tilgjengelig kundeportal med en solid kunnskapsbase
Nettkurs når som helst Nettkurs når som helst
Tilgang til alle webinarer og kurs Tilgang til alle webinarer og kurs
Sikkerhet og brannmur Sikkerhet og brannmur
Automatiske oppdateringer Automatiske oppdateringer
Helautomatisk sikkerhetskopi Helautomatisk sikkerhetskopi
Prioritert support Prioritert support
Support på sikkerhet og oppdateringer Support på sikkerhet og oppdateringer
Support på Microsoft 365 Support på Microsoft 365
Support på sikkerhetskopiering Support på sikkerhetskopiering
En-til-en opplæring via Teams En-til-en opplæring via Teams
Fri support på generelle IT-problemer Fri support på generelle IT-problemer
Fri support on-site Fri support on-site
20% rabatt på normal timepris for arbeid ut over 30% rabatt på normal timepris for arbeid ut over
690,-/bruker990,-/bruker
Priser oppgitt per mnd. og ekskl. mva. Ev. lisenser på Microsoft 365 kommer i tillegg og faktureres med Microsofts veil. priser.